Ceník

Cílené vyšetření pacienta

Samoplátce

500 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta

Samoplátce

300 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace, Vystavení potvrzení o zdravotním stavu

300 Kč

Vyplnění úrazové pojistky, trvalých následků, bolestného

400 Kč


Vystavení kopie nálezu                          10 Kč

Aplikace obstřiku - velký kloub

Anestetikum + Depo-medrol

100 Kč

Aplikace obstřiku - malý kloub

 Anestetikum  + Depo-medrol

70 Kč

Aplikace injekce s léčivem

Almiral, Muscoril, Mesocain apod.

50 Kč

Aplikace kolagenové injekce

MD GUNA

350 Kč

Aplikace rázové vlny

RSWT - přístroj BTL 6000

500 Kč

Aplikace hyaluronové kyseliny do kloubu

dle preparátu 

od 1500 Kč